Disclaimer

Aansprakelijkheid:

BOSSCHER-ONLINE.NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze site. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking
tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die op deze deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden.
BOSSCHER-ONLINE.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van onze site. BOSSCHER-ONLINE.NL kan niet instaan voor de inhoud
en het functioneren daarvan en geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Copyright:

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, e.d., worden beschermd door
auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen
die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Niets van deze site mag worden
vermenigvuldigd, doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid of tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming
van BOSSCHER-ONLINE.NL en/of haar webmaster.

Home of the Bosscher familyname