Oorlogsgraven in Groningen

Dit is een pagina, waarop we de oorlogsgraven in Groningen zullen plaatsen. Vanuit onderstaand alfabet kan men de naam kiezen, beginnend met de gekozen letter. Daarna verschijnt een lijst met namen. Vanuit die lijst kan de gewenste foto gekozen worden, die dan in een nieuw scherm wordt geopend.

Momenteel is dat even een experiment en is het alleen mogelijk het lijstje met de namen beginnende met de letter A te kiezen. Vanuit dat lijstje is alleen een foto op te vragen van de bovenste in de lijst. Als alles goed blijkt te werken, dan zullen we zo snel mogelijk proberen alle foto’s weer beschikbaar te maken.

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZ

Home of the Bosscher familyname